Reklama
Langas pats užsidarys po 5 sekundžių
Uždaryti

Dievo egzistavimo tikimybė

Richard Dawkins

Įtariu, kad daugybės žmonių galvose kartkartėmis vis dar sublyksi jausmas, sakantis, jog evoliucijos teorija nėra pakankamas paaiškinimas gyvybei Žemėje. Kaip biologas galiu pasakyti tik tiek, kad šis jausmas vis labiau mažėja ir galiausiai dingsta, kuo daugiau žmogus domisi ir gilinasi į tai, ką mokslas žino apie evoliuciją ir apskritai apie gyvybę.

Taip pat noriu pridurti ir tai, kad kuo labiau žmogus supranta evoliucijos reikšmingumą, tuo labiau jis tolsta nuo agnosticizmo ir juda link ateizmo. Sudėtingi ir statistiškai neįtikimi daiktai yra iš esmės sunkiau paaiškinami nei mažiau sudėtingi ir statistiškai tikėtini daiktai.

Čarlzo Darvino (Charles Darwin) evoliucijos teorijoje slypintis grožis pasireiškia per jos gebėjimą paaiškinti, kaip žingsnis po žingsnio sudėtingi daiktai gali atsirasti iš mažiau sudėtingų, o šių daiktų pradžią yra daug lengviau suprasti. Savo paaiškinimą pradedame nuo be galo paprastos pradžios – nuo gryno vandenilio ir neapsakomos galybės energijos. Mūsų mokslinis, evoliucinis paaiškinimas mus veda puikiai suprantamų procesų sekomis, kurios galiausiai virsta įstabiu grožiu ir sudėtingais dariniais.

Alternatyvi hipotezė, teigianti, kad viskas atsirado dėl stebuklingo kūrėjo valios, yra ne tik absurdiška, tačiau ir labai neįtikima. Šis mėginimas aiškinti Visatos prigimtį subliūkšta pats iš savęs, mat bet koks kūrėjas, vertas Dievo vardo, pats turėtų būti neaprėpiamo proto, jo gebėjimai turėtų būti tokie dideli, kad tokia būtybė turėtų būti be galo neįtikima.

Net jei postuluotume, jog tokia būtybė egzistuoja, tai nieko nepaaiškintų (tačiau mums to ir nereikia), ši būtybė mums nepadėtų, mat, nors ji paaiškintų gyvybės egzistavimą, tačiau pats šios būtybės egzistavimas iškeltų dar didesnį klausimą.

Mokslas siūlo mums paaiškinimą, kaip sudėtingi daiktai gali atsirasti iš mažiau sudėtingų. Hipotezė, kad Visatą sukūrė dievas, nieko nepaaiškina, mat tokia hipotezė tik postuluoja tai, ką norima išsiaiškinti. Ši hipotezė postuluoja sunkiai paaiškinamus dalykus ir juos tokiais palieka. Įrodyti, kad dievo nėra negalime, tačiau užtikrintai galime pasakyti, jog jo egzistavimas yra labai labai neįtikimas.

Šaltinis