Reklama
Langas pats užsidarys po 5 sekundžių
Uždaryti

Skaitytojų klausimai Richard Dawkins

Ateizmą agituojantis mokslininkas atsakinėja į skaitytojų pateiktus klausimus.

Pradžioje buvo... Kas? (klausia Alan Broadhurst iš Notingemo)

Paprastumas.

Kuo Jūsų netolerancija skiriasi nuo religinio fanatiko reiškiamos netolerancijos? (klausia Tony Reynolds, el. paštu)

Jei sakyčiau, jog religiją reikia uždrausti, tada būčiau netolerantiškas, tačiau niekada taip nesakiau. Aš tiesiog kalbu apie tikrovę ir Visatą ir Jūs su mano teiginiais nesutinkate. Tai Jums skamba kaip netolerancija tik todėl, kad religija dabartinėje visuomenėje turi keistų privilegijų, jos šalininkai tikisi visur prasmukti be pasipriešinimo ar poreikio apginti savo įsitikinimus. Jei būčiau parašęs knygą pavadinimu „Socializmo Iliuzija“ ar „Monetarizmo Iliuzija“, tikrai nebūčiau susilaukęs tokio atsako, nebūčiau vadinamas netolerantišku. O štai „Dievo Iliuzija“ iš karto skamba netolerantiškai. Kodėl taip yra? Kuo tai skiriasi nuo kitų dalykų?
Trokštu, sakytum, beveik fantastinio dalyko, kad žmonės patys naudotųsi savo protu ir galvotų patys už save. Trokštu, kad žmonės patys priimtų sprendimus ir remtųsi visiems prieinamais faktais. O štai religiniai fanatikai nori, kad žmogus nustotų galvoti, ignoruotų mokslinius faktus ir aklai vadovautųsi šventa knyga, parašyta remiantis kažkieno „apreiškimais“. Tarp šių požiūrių yra nemažas skirtumas.

Regis, Jūs nepajėgiate atskirti organizuotos religijos, kuri gali pridaryti žalos, ir žmogaus asmeninio tikėjimo Dievu, kuris niekam blogo nedaro. Kodėl taip yra? (klausia Gary Howe, el. paštu)

Puikiai skiriu tas dvi tikėjimo apraiškas. Bet tikėjimo žala ar žalos nedarymas nėra vienintelė pusė, iš kurios į jį derėtų žiūrėti. Taip pat derėtų atkreipti dėmesį į tokį mažą dalykėlį kaip tiesa, nes mokslininkams ji rūpi.

Kristaus vardu buvo padaryta daug negerų dalykų, tačiau Jėzus mokė visus taikos ir meilės. Kuo jums nepatinka Jėzaus mokymas? (klausia Christoph Alexander iš Londono)

Taika ir meilė man labai patinka, tik gaila, kad tiek daug krikščionių nelabai mėgsta šiuos dalykus. Kartą parašiau straipsnį pavadinimu „Ateistai už Jėzų“ [angl. „Atheists for Jesus“] (Straipsnį anglų kalba rasite http://richarddawkins.net/articles/20 ) ir labai džiaugiausi gavęs marškinėlius, ant kurių buvo užrašytas kaip tik tas šūkis.

Ar manote, kad tėvai, verčiantys vaikus priimti jiems brukamą religiją, pažeidžia vaikų teises? (klausia James MacDonald iš Bronto)

Taip, tai vaikų teisių pažeidimas. Kaip žiūrėtumėte į tokius tėvus, kurie verstų vaikus priimti kokias nors konkrečias politines pažiūras ar verstų pamėgti kokį nors architektūros stilių? Ar girdėjote vaikus vadinant „lininistais“ ar „postmodernistais“? Žinoma, kad ne! Tai kodėl vaikus galima vadinti „krikščioniais“ ar „musulmonais“? Toks etikečių lipdymas vaikams yra jų teisių pažeidimas.

Ar jaučiate kokį nors malonumą ginčydamasis su tikinčiaisiais? (klausia Pam Kelly, el. paštu)

Ne.

Kai nusičiaudite, ar Jūsų žmona nepasako Jums „būk palaimintas“ tik tam, kad Jus paerzintų? (klausia Doug MacKenzie Dodds iš Rydingo)

Būk palaimintas. Turėčiau būti visiškas nenuovoka, priimantis viską tiesiogiai, jei taip elgčiausi. Kuo mane laikote? Kokiu nors kvailiu, kuris rašo laiškus muilo operų personažams?

Esu toks pat ateistas kaip ir Jūs. Tačiau man įdomu, ar žmonių gyvenime yra vietos metaforoms ir posakiams, kurių pagrindas yra religija ir ypač mitologija? (klausia Stephem Palmer besimokantis Shrewsbury Sixth Form College)

Metaforos yra geras dalykas, tačiau kartais jos tik trukdo. Kartais daug geriau pasakyti viską tiesiai, nepaliekant jokių dviprasmybių ir nesinaudojant metaforomis.

Einšteinas, Niutonas, Bakonas, Kepleris, Paskalis, Boilas ir Faradėjus – visi jie tikėjo Dievu. Ar nekyla abejonių, kad gal šie mokslininkai neturėjo jokių „iliuzijų“ ir tikėjo ne be pagrindo? (klausia Ben Taylos, el. paštu)

Nežinant apie evoliuciją buvo sunku būti ateistu, ir iš visų šių išvardintų mokslininkų vienintelis Einšteinas gimė tada, kai evoliucijos teorija jau buvo žinoma. Veikiausiai todėl jis ir netikėjo Dievu. Einšteinas labai aiškiai kalbėjo: „Žinoma, kad tai, ką esate girdėję apie mano religingumą, yra grynas melas, ir šį melą kartas nuo karto vėl pakartoja. Aš netikiu Dievu, niekad to neneigiau, atvirkščiai, sakiau tai atvirai.“

Ar nesibaiminate, kad žmonijai tiesiog nepavyks susitaikyti su mintimi, jog Dievo nėra? (klausia James Spiers iš Niujorko)

Tikiuosi, kad Jūs neteisus. Manau, jog toks požiūris labai nuvertina žmonijos gebėjimus. Be to, manau, kad daug garbingiau yra pripažinti tikrovę ir su ja susitaikyti, net jei ji yra nemaloni ir skausminga. Manau, tikrovėje galima rasti tikresnę paguodą nei religijoje. (Daugiau šia tema rasite straipsnyje anglų kalba http://richarddawkins.net/articles/318)

Regis Jūsų siekis kovoti už tiesą ir noras atskleisti religijos neracionalumą Jus labiau išgarsino nei Jūsų moksliniai darbai evoliucinės biologijos srityje. Ar norėtumėte, kad žmonės Jus prisimintų kaip Ričardą Dokinsą – mokslininką, ar kaip karingąjį ateistą? (klausia Clive Roberts iš Rylio (Rhyl))

Bertranas Ruselas (Bertrand Russell) save vadino aistringu skeptiku. Gal kiek per daug užsibrėžiu, tačiau norėčiau būti taip prisimenamas.

Ką užjaučiantis ateistas turėtų atsakyti žmogui, kuris teigia, jog jei netikėtų pomirtiniu gyvenimu, negalėtų ištverti savo mylimo vaiko mirties? (klausia Gordon Peter Duff iš Šefeldo (Sheffield))

Kartais gydytojai iš užuojautos pameluoja pacientams apie jų būklės sunkumą ir tai ne visada blogai. Tačiau nesiūlyčiau sekti jų pavyzdžiu. Vietoje to, priminčiau kaip mums pasisekė, kad apskritai esame gyvi, kad ir kaip trumpai begyventume. Šią mintį išplėtojau savo knygos „Išpainiojant Vaivorykštę“ [angl. „Unweaving the Rainbow“] įžangoje (tekstą anglų kalba rasite http://richarddawkins.net/articles/350) ir tikiuosi, šie žodžiai bus perskaityti per mano laidotuves.

Kaip manote, kas nutiko Jėzaus kūnui, kai jis mirė? Ką galite pasakyti apie jo prisikėlimą iš numirusiųjų? (klausia Granville Spikes, el. paštu)

Manau, kad Jėzui nutiko tai, kad nutinka visiems žmonėms, kai jie miršta. Jo kūnas suiro. O pasakojimai apie jo prisikėlimą iš numirusiųjų yra tiek pat paremti faktais, kiek paremtos yra pasakos vaikams.

Mūsų alaus baro viktorinos komanda vadinasi „Ričardo Dokinso bažnyčia“. Neseniai Okforde vykusioje viktorinoje mūsų paprašė pasikeisti pavadinimą, mat jis gali įžeisti kai kuriuos viktorinos dalyvius. Gal galėtumėte pasiūlyti kokį nors pavadinimą, kuris nebūtų toks įžeidžiantis? (klausia Richard O Smith iš Oksfordo)

Ir dar jie drįsta mane vadinti netolerantišku! Stebiuosi, kad tai įvyko tokioje vietoje kaip Oksfordas. Tikiuosi, laimėsite viktoriną tokia didele persvara, kad galėsite patys diktuoti taisykles ir pasivadinti kaip tik norite.

Dauguma žmonių, teigiančių, jog Visata buvo sukurta protingos būtybės, yra kvaili. Kaip manote, ar natūrali atranka jais pasirūpins ir apsaugos ateinančias kartas nuo tokių žmonių? (Adam Khan iš Den Hago, Olandija)

Dauguma tokių žmonių yra neapsišvietę, bet tai nereiškia, kad jie yra kvaili. Natūrali atranka neapšvies žmonių, tačiau tai gali padaryti švietimas, to turėtume tikėtis iš ateities.

Filosofė Marija Midgli (Mary Midgley) pažėrė jums kritikos už tai, kad genus vadinate „savanaudiškais“, mat tai nėra sąmoningos esybės. Ką apie tai manote ir ar tarp judviejų vis dar tvyro įtampa? (klausia Declan Ellis iš Kembridžo)

Tikrai taip! Tas pat ir su fizikais, kurie teigia, jog kvarkai yra „žavingi“. Argi tai ne baisu? O ką jau kalbėti apie gydytojus, kurie kalba apie „agresyvų“ vėžį. Ir nepamirškime ekonomistų, kalbančių apie „klastingą“ Europos ekonominę padėtį. Marijai Midgli atsakiau straipsniu, kuris vadinasi „Ginant Savanaudžius Genus“ [ang. „In Defence of Selfish Genes“], straipsnis buvo išspausdintas tame pačiame žurnale, kuriame filosofė pažėrė šią nelauktą kritiką.

Kodėl nesiimate viešai diskutuoti su Alistere Makgrat (Alister McGrath),  Marija Midgli (Mary Midgley), Maiklu Rusu (Michael Ruse), Keite Vard (Keith Ward) ar bet kuriuo kitu rimtesniu pašnekovu? (klausia James Radford, el. Paštu)

Filmuojant mano dokumentinį filmą „Viso Blogio Šaknys?“ [angl. „Root of All Evil?“], kurį rodė Channel 4 kanalas, prodiuseriai pokalbiams su manimi kvietė Canterbury arkivyskupą, Westminster kardinolą arkivyskupą, vyriausiąjį rabiną. Visi jie atsisakė, be abejo, dėl svarių priežasčių. Debatai man nėra pats maloniausia būdas kalbėtis, tačiau kartą teko dalyvauti viešuose debatuose su York arkivyskupu. Laikraštyje The Observer buvo pateikti vieno nusivylusio dvasininko žodžiai, kuriuos jis ištarė palikdamas salę: „Nesunku susigaudyti, kas laimėjo: Liūtai – 10, krikščionys – nieko.“

Ar vyrams derėtų pasiduoti savo savanaudžiams genams, palikti žmonas ir eiti ieškoti jaunesnių ir gražesnių moterų? (klausia Carolyn Sanchez iš Mančesterio)

Ne. Mes jau seniai nebesiklausome savo savanaudžių genų. Nuo tada, kai pradėjome dėvėti rūbus, naudoti kontraceptines priemones, skaityti sonetus, mėgautis kubizmu, domėtis astronomija, žaisti biliardą, šokinėti su virve ir daryti kitokius dalykus, kurie mūsų genams atrodytų, mažų mažiausiai, laiko gaišimas. Moksliniai faktai nebūtinai diktuoja mūsų elgseną.
Labai Jus gerbiu kaip evoliucinį biologą ir laisvamanį, tačiau, kai sužinojau, kad esate susituokęs su nuostabiąja Lalą Vard (Lalla Ward), pradėjau Jus gerbti dar labiau. Atleiskite, kad klausiu, tačiau ar Lala vis dar turi tą gundantį jūreivės kostiumą, kurį dėvėjo televizijos seriale „Doctor Who“? (klausia Steve Dodding iš  Peterboro (Peterborough))

Apmaudu, bet ji jo nebeturi, tas kostiumas jau nukeliavo į kostiumų rojų. Tačiau Lala mane žavi ir be to kostiumo.

 

Jūs be galo daug pasiekėte, šviesdamas žmones apie evoliuciją. Dėl kurio iš savo darbų norėtumėte būti prisimintas? (klausia Irene Tal iš Kembridžo)

Dėl „Išplėstinio Fenotipo“ [angl. „The Extended Phenotype“]. Tačiau turiu pastebėti, kad tai daugiau filosofinė knyga nei mokslinis darbas.

Kaip toks moksliukas susirado tokią patrauklią žmoną? (klausia Garry Hammond iš Londono)

Siūlyčiau pasiskaityti apie seksualiausius pasaulio vyrus salon.com (straipsnis anglų kalba http://www.salon.com/ent/feature/2006/11/17/sexiest_man/index4.html ). Tada taip nekalbėtum. Bet jei rimtai (akivaizdu, kad turėjo būti tas „bet jei rimtai“), tokie žodžiai kaip „moksliukas“ mažina pagarbą mokslui, taip kalbėti nederėtų.

Praėjusiuose rinkimuose rėmėte kandidatą, pasisakantį prieš karą. Ar būtumėte laimingesnis, jei Sadamas Huseinas vis dar būtų valdžioje? (klausia Anthony Sheen iš Maklesfeldo (Macclesfield))

Tikrai, kaip kvailai pasielgiau pasisakydamas prieš karą. Matote, man pasirodė, kad Sadamas Huseinas buvo paskelbtas ultimatumas prieš karą, kuriame buvo sakoma, kad jei jis atiduos masinio naikinimo ginklus – nebus imtasi karinių veiksmų. Aš turėjau tokį kvailą nusistatymą, kad visa karo esmė buvo pašalinti masinio naikinimo ginklus. Bet dabar suprantu - taip, taip. Iš pat pradžių karo tikslas buvo ne pašalinti masinio naikinimo ginklus, bet Sadamas Huseinas. Dabar tai suprantu. Kadangi Bušas ir Bleiras dabar žiūri į Iraką, Afganistane vėl įsigali Talibanas. Kad ir koks žiaurus buvo Sadamas Huseinas, jis vis tiek buvo geriau negu Talibanas. Praeitą savaitę Afganistane buvo paskerstas ir į gabalus suplėšytas mokytojas, jo kojos ir rankos buvo pririštos prie motociklų, važiuojančių į skirtingas puses. Visa tai įvyko todėl, kad jis įvykdė religinį nusikaltimą ir mergaites mokė algebros. Nemanau, kad Sadamas Huseinas žmones žudydavo dėl to, kad jie moko mergaites algebros.

Ar globalinis atšilimas kelia pavojų žmonijai? (Robin Thompson iš Oksfordo)

Taip. Galima sakyti, žmonija kelia pavojų žmonijai. Rekomenduoju pažiūrėti Alo Goro (Al Gore) filmą apie globalinį atšilimą. Žiūrėkit ir verkit, pavojus yra ne tik žmonijai, bet ir kitoms gyvūnų rūšims. Verkite matydami, ką galėjome turėti 2000 metais, jei tam nebūtų sutrukdę neskaidrūs rinkimai Džebo Bušo (Jeb Bush) valdomoje Floridos valstijoje.

Gerbiu Jus už drąsą viešai suabejoti krikščionybe, tačiau ką Jūs veikiate per
Kalėdas, kai visi kiti švenčia? Tikriausiai negaunate jokių atviručių ir pats jų nesiunčiate, taip pat nesikeičiat dovanomis?
(Brenda Evans iš Dorseto (Dorset))

Kodėl taip manote? Negi manote, kad dauguma dovanas ir atvirutes dovanojančių žmonių yra Jėzaus pasekėjai? Net muzika, kurią tų švenčių laikotarpiu mums tenka iškęsti parduotuvėse nėra religinė. Pati šventė nedaug kuo besisieja su religija.

Jei miręs patektumėte prie dangaus vartų, kaip teisintumėtės dėl savo ateizmo? (klausia Valerie Jackson iš Ričmondo (Richmond))

Pacituočiau Bertraną Raselą (Bertrand Russell): „per mažai įrodymų, Dieve, per mažai įrodymų.“ Kodėl žmonės mano, kad Dievui turėtų rūpėti, ar į jį kas nors tiki? Gal Dievas tenori, kad žmonės būtų geri, dosnūs, mylintys ir nuoširdūs, kad ir kuo tie žmonės tikėtų.

Šaltinis