Reklama
Langas pats užsidarys po 5 sekundžių
Uždaryti

Joseph Ratzinger yra tobulas popiežius

Richard Dawkins

„Ar popiežių Benediktą XVI reikėtų kaltinti dėl visų skandalų, susijusių su Europos dvasininkais, kaltinamais seksualiniu išnaudojimu?“

Žinoma, kad reikėtų. Ir šie skandalai taps tik dar garsesni, mat vis daugiau ir daugiau kunigų seksualinės prievartos aukų pamins vaikystėje įkaltus dvasininkų grasinimus ir stos viešumon.

„Ar derėtų pradėti teisinį tyrimą dėl seksualinės prievartos atvejų, kuriuos jis užglaistė būdamas Miuncheno arkivyskupas ir būdamas atsakingu už doktrinų laikymąsi Vatikane?“

Žinoma, kad reikia pradėti tyrimą. Šis buvęs inkvizicijos vadas turėtų būti suimtas tą pačią akimirką, kai tik išdrįs išlįsti iš savo rūmų Vatikane. Tas žmogus turėtų būti teisiamas rimtame civiliniame, o ne dvasininkų teisme. Būtent taip turėtų būti, tačiau, kad ir kaip liūdna būtų, visi žinome, kad to nebus, mat mūsų tikinčiųjų spaudžiamos valdžios bus per bailios, kad taip pasielgtų.

„Ar popiežius turėtų atsistatydinti?“

Ne. Aukšti dvasininkai jį išrinko kaip tinkamą šioms pareigoms, jis toks ir yra. Jis idealiai vadovauja Romos katalikų bažnyčiai. Jis yra klastingas senas niekšas su ištaigingais apdarais, kuris dėl šio posto dešimtmečius rezgė slaptus sąmokslus; žmogus, besijaučiantis esąs neklystantis ir besielgiantis taip drąsiai, lyg toks būtų; žmogus, atsakingas už nesuskaičiuojamą daugybę mirčių Afrikoje nuo AIDS; žmogus, kuris aptikęs savo pavaldinius prievartaujant vaikus pirmiausia stengiasi tai nuslėpti ir prigrasinti vargšams vaikams, kad šie tylėtų. Trumpiau tariant, Ratzinger yra būtent toks popiežius, koks ir turėtų būti. Jam tikrai nederėtų atsistatydinti, mat jis yra tobulai tinkamas tam, kad paspartintų visą šio blogio, kurį jis atstovauja, griūtį. Būdamas tokios supuvusios organizacijos galva, jis savo postą atitiko kaip kirvis kotą. Istoriškai, jis yra pats tinkamiausias žmogus šiam postui.

Popiežius jokiu būdu neturėtų atsistatydinti. Jis turi ir toliau vadovauti šiai supuvusiai tvirtovei. Šiai besipelninčiai iš žmonių, moteris diskriminuojančiai, tiesos nekenčiančiai, vaikus prievartaujančiai institucijai. Jis turėtų ir toliau tūnoti savo smilkalų smarvėje, apsuptas banalių šventų širdžių ir absurdiškai atrodančių karūnuotų nekaltų mergelių, skirtų turistams.

Šaltinis